• urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

  Planowane wyłączenie serwisów internetowych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 22/09/2017 Komunikat Dyrektora Generalnego z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania Wiceprezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do spraw

 • urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

  Communication of Director General of 17 March 2020 on the activities of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products in connection with the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic

 • dane osobowe | urząd rejestracji produktów leczniczych

  Dane osobowe | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: Urząd) działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów Urzędu, pracowników, kontrahentów, ekspertów oraz partnerów.

 • urząd | urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów

  Urząd | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

  Prezes Urzędu kieruje pracami Urzędu przy pomocy Wiceprezesów Urzędu do spraw:Produktów Leczniczych;Wyrobów Medycznych;Produktów Biobójczych;Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.Przy Prezesie Urzędu działają następujące komisje o charakterze opiniodawczo-doradczym:Komisja do Spraw Produktów Leczniczych – w zakresie produktów leczniczych stosowanych u ludzi,Komisja Farmakopei

 • urz Ąd rejestracji produktÓw leczniczych, wyrobÓw medycznych

  URZ ĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH

  Urz ąd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zaprasza do składania ofert na świadczenie w okresie 3 miesi ęcy (od 1.07 do 30.09.2017 r.) na rzecz Zamawiaj ącego usług telekomunikacyjnych, które obejmuj ą: 1. usługi telefonii komórkowej , realizowane w ww. okresie dla 50 numerów telefonicznych

 • urzĄd rejestracji produktÓw leczniczych wyrobÓw medycznych i

  URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I

  urzĄd rejestracji produktÓw leczniczych wyrobÓw medycznych i produktÓw biobÓjczych - znak towarowy

 • r:j--t_jld: dni tycznia

  R:J--T_Jld: Dni Tycznia

  o Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych, ktre na Prezesa Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych na obwieszczenia, o ktrym mowa wart. 37 ustawy, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyk Produktw Leczniczych lekw w tym obwieszczeniu.

 • urpl.gov.pl urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów

  urpl.gov.pl Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

  (2019-10-04) Urpl.gov.pl Social Media and Website Analysis. Urpl.gov.pl score: 100%. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |

 • prawo urzędnicze 2014.1.ppt

  prawo urzędnicze 2014.1.ppt

  PRAWO URZDNICZE. Uwagi wstpne (1) 2014 dr Anna Reda - Ciszewska PODRCZNIKI J. Stelina, Prawo urzdnicze, C.H. BECK, T. Liszcz (red.) R. Borek Buchajczyk, W. Perdeus, Prawo urzdnicze, A. Dubowik, .Pisarczyk, Prawo urzdnicze, i inne publikacje podane w sylabusie SLAJDY Bd suyy jako pomoc na wykadzie, ale nie znajd Pastwo na nich wszystkich zagadnie EGZAMIN forma pisemna 3 pytania otwarte DYUR

 • wpływ przekazu handlowego na sprzedaż produktów leczniczych i

  Wpływ przekazu handlowego na sprzedaż produktów leczniczych i

  Uwzgl?dniaj?c udzia? przekaz?w handlowych dla poszczeg?lnych kategorii produktowych, tj. produkt?w leczniczych i suplement?-w die ty, w roku 2014 wynosi? odpowiednio: 61,6 proc. oraz 21,9 proc. Pozosta?a cz??? reklam emitowanych w ramach sektora produkt?w zdrowotnych i lek?w dotyczy?a: wyrob?w medycznych, ?rodk?w spo?ywczych w-zbo gaconych

 • rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl

  rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl

  Zaˆ¥cznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na dziaˆania poddziaˆania w poszczeg¢lnych osiach priorytetowych.docxZałącznik nr 1 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych

 • wiat przemysu farmaceutycznego 3/2015 - [pdf document]

  wiat Przemysu Farmaceutycznego 3/2015 - [PDF Document]

  okladka_PF_2015.indd 1 2015-08-31 12:17:09 NR 03/2015 (33) 19 z (w tym 5% VAT) IS SN : 1 89 8- 77 10 Efektywne wprowadzanie i dyspergowanie trudnych proszkw w cieczach